Känslomässing avstängdhet är ofta kärnan till de konflikter vi upplever eller det avståndstagande som är en del av en icke fungerande relation. Ibland är det svårt att tyda och förstå varandras känslor och behov och tydligt be om vad vi behöver. Om vi inte berättar vilka behov vi har är det svårt för vår partner att veta hur de ska tillfredsställa oss. Vi kan lätt fastna i ett beteende där vi skapar distans och därmed skyddar oss mot att behöva vår partner eller från att visa sårbarhet. Dessa stunder av smärta och avstängdhet är svåra att hantera och vi känner oss ofta väldigt ensamma, missförstådda och icke sedda.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *