Är jag viktig för dig? Är jag betydelsefull för dig? Finns du där för mig? Kan jag räkna med dig, om jag behöver dig? Om du upplever att du inte får respons från din kära, så förlorar du din emotionella kontakt och tillit. Vi stänger av när vi upplever att en betydelsefull person inte finns där för oss. Det är så våra hjärnor är konstruerade och fungerar.

Dessa meningar får mig personligen att bli berörd när jag skriver dom. Det här gäller inte bara kärleksrelationer utan även vänskapsrelationer och arbetsrelationer.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *