Genom lång relation har vi lärt oss att kommunicera!

Karin mötte mig med ett blygt leende. Jag bad att få ställa frågor om parrelationen efter att de fått barn och det gick bra:

Hur förberedde ni er för att bli föräldrar och ha beredskap för att kunna ta hand om parrelationen?

– Vi hade varit tillsammans länge innan vi fick barn och har gått igenom utmaningar som lärt oss att prata och reda ut problem tillsammans! Vi har tillit till varandra och klarar det bra genom att prata.

Vad är det som händer när ni hamnar i en svår situation tillsammans?

– Vi pratar tills vi förstår varandra och det känns bra!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *