Det är vanligt förekommande att en man genast levererar en lösning när hans kvinna berättar om en frustrerande situation. Många gånger är det inte lösningen som är det kvinnan frågar efter utan hon vill ha emotionell förståelse för sitt problem, någon som lyssnar och förstår henne. Jag tillåter mig att generalisera här men det här är lika aktuellt när det händer mellan vänner eller att det är mannen som vill bli lyssnad på. Det här är något som sker med automatik och som vi behöver träna på för att bli bättre på att lyssna och förstå. Det är lättare att lösa problem om man först skapat trygghet och lugn och det gör man genom att finnas där för sin partner eller vän.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *