Det finns så mycket som påverkar hur en konflikt blir värre eller lyckas lösas. Det ligger både rädsla, försvar, stolthet och dåliga erfarenheter bakom en konflikt som aldrig vill ta slut.

Jag fick ett tips från en av mina läsare:
“Våra grannar bestämde sig för att gå promenadstråket runt älven varje gång det uppstod en konflikt för att reda ut konflikten de hade. Samtalet blev lugnare för att det tar även energi att gå och de behövde inte sitta och titta på varandra. De upplevde att det var lättare att köra med öppna kort…samtidigt började man välja sina konflikter för de ansåg att de hade annat att göra än att gå runt älven. De tänkte till, och upplever nu att konflikterna blivit färre”.

Många gånger hjälper kommunikation. Upptäcker man att man hamnar i samma eller liknande konflikter ofta så kan man behöva hjälp med att titta på vad de egentligen handlar om. Finns det känsliga områden som påminner om tidigare situationer hos paret så kan det handla om djupare sår och minnen av att ha blivit sviken, lämnad, tagen föregiven eller inte känt trygghet i barndomen. Då kan det vara nödvändigt att ta hjälp av en parterapeut för att reda ut begreppen.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *