Om vi inte förstår vad kärlek är, vad som krävs för att skapa starka känslomässiga band så förstår vi inte hur stor påverkan vi har på vår partner, hur känslig partnern är för vad vi säger och gör och vad vårt kroppsspråk säger.
I det här läget går den sårade partnern förmodligen hellre i försvar än visar sin sårbarhet. Det är här som en negativ spiral ofta får fäste. Vi börjar snart känna oss maktlösa och känner hopplöshet i relationen.

Det kan vara så lättande att hitta tillbaka till varandra igen, kanske få hjälp att skapa nära känslomässiga band igen och förstå hur och dess betydelse. Hela kroppen slappnar av och vi kan känna lycka och glädje. Det är så lite som krävs för att vi ska känna så igen, MEN, vi behöver förstå Kärlek.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *