Brytpunkten man helst vill undvika

Det går en brytpunkt mellan förälskelse och kärlek! Många fastnar där eller ger upp. Andra som kanske inte borde vara kvar stannar ändå i en relation utan kärlek och till och med skaffar barn och gifter sig.

Många känner nog igen sig i att det är jobbigt att vara förälskad och känner dig orolig och osäker tills man hittat trygghet i relationen. Det kan vara så jobbigt att man inte ens vågar, vill eller tror på att det går att påverka den här situationen. På något sätt håller man hellre andan och hoppas att allt ska lösa sig av sig självt.

Går det så går det! Det du är omedveten om styr dig, det du är medveten om kan du påverka!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *