Att älska sig själv!

Jag slås varje dag av hur viktigt det är att vi är snälla mot oss själva när jag möter mina klienter och kunder. Allt för många ställer orimliga krav på sig själva och i nästa stund slår den inre kritikern till för att vi inte levt upp till våra krav.

Lycka är att börja älska sig själv. Jobba hårt med att hitta självtillit och trygghet som finns inom oss. Många bygger upp den tryggheten utanför sig själva genom att prestera och imponera på jobb och vänner. Det leder förr eller senare till en känsla av saknad av mening. Saknar man dessutom nära känslomässig relation till sin kära så kan även relationen få sig en törn då.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *