De flesta kriser mellan älskande par beror på bristande kommunikation. Två personer som bara vill känna sig speciella för den andra, betyda något och få känslomässig närhet agerar ofta så att effekten blir den motsatta.

Inte sällan visar man sitt missnöje genom att kritisera sin partner istället för att säga det som man egentligen menar – Var är du? Jag saknar dig, jag behöver dig! Visa att jag betyder något för dig.

När partnern istället känner sig kritiserad eller anklagad så drar denne sig längre bort och så är den onda cirkeln aktiverad.

Vi behöver bli modigare, tydligare och visa mera sårbarhet för vår kära för att denna ska förstå och också känna sig behövd.

Genom att få hjälp med att se detta negativa mönster som ofta upprepar sig gång på gång så kan par hitta en väg tillbaka till varandra istället.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *