Tänk vad svartsjuka kan förstöra i en relation. Jag har mött så många personer som lider av smärtan och rädslan av att bli bedragen eller bortvald. Svartsjuka är ingen kronisk sjuka utan har en bakomliggande orsak. Det krävs mod, en vilja att förstå och hårt jobb att hela otryggheten som skapar svartsjukan. En person som lider av detta kan sällan dölja detta, inte ens i förälskelsefasen med en ny partner.

Det krävs stark kärlek för att den andra ska välja att stå ut och i nästa steg hjälpa den svartsjuka partnern att bli helt trygg. Många gånger är såren så djupa och tar tid att läka, men det går.

Först behöver personen i fråga erkänna och acceptera sitt tillstånd för att sedan bearbeta det som tidigare skapat denna otrygghet. Att inte vilja acceptera och istället ställa orimliga krav på sin partner liv brukar resultera i en rad misslyckade relationer och skuldbeläggande av andra.

Vi är alla värda att få känna oss älskade men vi bär på ett stort eget ansvar för att förtjäna det.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *