Det är först när vi känner en känslomässig kontakt med vår partner som vi kan uppleva trygghet i relationen. Det går bra att leva sida vid sida i många år utan det men då blir också kriser i livet situationer som kan sätta äktenskapet eller relationen på spel där distansen snarare växer mellan oss.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *