Jag slås varje dag av värdet av att visa respekt och omtanke till viktiga personer i ens liv, att ge från hjärtat inte för att förvänta sig att få något tillbaka. Mottagaren känner direkt skillnaden. Underskatta inte din omgivning, medvetet eller omedvetet så känner de om ditt syfte är att genuint bry dig om dem.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *