Kärleksfullhet ger livet mening

Kärleksfulla relationer är en av de viktigaste förutsättningarna för att livet ska kännas meningsfullt. Relationen i sig erbjuder en av de kraftfullaste utvecklingsmöjligheterna för individen och för paret – under förutsättning att man vågar mötas både i ”nöd och lust”! För att lyckas med det behöver man lära sig att kommunicera på ett sätt så att man kan hantera och försöka förstå varandra även när någon agerar i affekt. Lyckas man med det ger det båda parter en möjlighet att helas och känna trygghet tillsammans.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *