Att förälska sig i någon annan

När en relation inte fungerar som vi vill kan vi göra små försök att prata med varandra. Det brukar finnas barriärer av prestige, makt, stelnade känslor av olika slag och annat som gör att det är svårt att kommunicera och nå varandra bortom de försvar och murar vi byggt upp för att skydda oss. Så efter de vanligtvis misslyckade försöken att prata med varandra, att få till en öppning och komma vidare och bortom brukar en eller båda vara öppna för en ny kontakt som på så vis, och på ett omedvetet plan, ska lösa problematiken.

Det kan vara lätt i ett sådant här läge att förälska sig i en annan person som kommer i ens väg och sprider glädje och kärleksfullhet. Lösningen på en ickefungerande relation blir då att träffa en ny partner som ofta får tjäna som draghjälp ut ur den gamla relationen vilket också får en att kortsiktigt må bättre.
I förälskelsens skimmer ter sig ju allt intensifierat. Livet lyser, glittrar och leker. Allt känns vitaliserat och man är snudd på odödlig i sin känsla. Hur ska man i detta tillstånd kunna fatta ett livsavgörande beslut?

Hur ska man kunna välja? Ändå måste man ta ett steg åt något håll. Kan du gå tillbaka och se om du hittar en fördjupning med din partner? Finns det en möjlighet att ni kan finna djup och mening i er relation igen? Det kan vara svårt att svara på mitt i den förälskelse som du kanske känner till den nya personen.
Det är svårt att på egen hand få till en medveten och bestående förändring då man kanske inte ens vet i vilken ände man ska börja.

Har man någonstans i relationen tappat den känslomässiga kontakten så går vi snart vilse i djungeln av rädsla för att bli övergiven, inte vara den som partnern egentligen vill ha, gamla sår som väcks till liv från tidigare smärtsamma minnen av relationer.

Mitt i allt detta så är mitt råd ändå att våga se att saker är vad de är. Vi känner det vi känner och att våga konfrontera berörda personer och gemensamt ta tag i och inte fly från problemet. Förr eller senare så tvingas man göra det ändå om inte annat för att hälsan tar stryk av att under lång tid gå och må dåligt. Att gömma sig i arbete, intressen, vänner eller älskare/älskarinnor visar sig ofta genom fysisk och eller mental ohälsa.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *