Grattis till ert nya barn men kom ihåg att du har en kärleksrelation också.

Många förbereder sig optimalt för att välkomna sitt nya barn. Det jag kan tycka saknas är förberedelsen för hur relationen förändras när det kommer in ett barn i relationen. Vid samtal och intervjuer med blivande föräldrar samt genom egna erfarenheter saknas utbildning i att vara förberedd för denna förändring. Det kan vara nog så svårt att hantera gräl och när det kommit ett barn in i familjen så finns sällan varken tid, ork och intresse att fokusera på att hantera konflikter som uppstår.

De flesta par grälar, speciellt när de är stressade och trötta. Det är naturligt. Hemligheten till att hantera konflikter för nya föräldrar är att göra striderna konstruktiva, inte destruktiva. Konstruktiva innebär respekt, inte respektlöshet; lugn och inte kritiserande; ta ansvar för vad man säger och inte gå till försvar. Det innebär att lyssna, inte bara utgå från sig själv och acceptera att vår partner har en annan syn på situationen.

I den bästa av världar kan konflikter hjälpa oss att förstå varandra bättre, men vi måste vara öppna och villiga försöka förstå vår partners perspektiv. Om vi behandlar varandra respektlöst under våra konflikter blir de destruktiva; relationen präglas av kritiserande, försvar eller att tiga och bli sur, inte kompromissa, värme och humor lyser med sin frånvaro.

Den känslomässiga närheten till varandra försvinner snabbt. Vi hamnar i ett läge då vi börja gå på tå, höja rösten, eller dra oss tillbaka och undvika varandra. Det är inget som någon av oss önskar men tyvärr oundvikligt. Hur som helst, konstruktiva konflikter leder oss till djupare förståelse, medkänsla och kärlek till varandra. Vi blir mera av ett team och klarar bättre att hantera stress och navigera i förändringen som föräldraskapet innebär.

Hur vi förhåller oss i våra relationer är något vi kan välja. Nödvändigt kan dock vara att ta reda på våra egna referensramar när det gäller att skapa nära trygga känslomässiga relationer. Ibland kan man behöva hjälp här.
Våra barns trygghet präglas mycket av hur vi föräldrar agerar så se uppmed vilket arv du för vidare.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *