Erotiskt dilemma

Hur kommer det sig att vi ibland hamnar i ett erotiskt dilemma med vår partner som vi har en bra kärleksrelation med?

Alla människor vill känna sig älskade. I en parrelation finns en önskan om att känna trygghet, tillit, långsiktighet, att få ha ett behov av vår partner som vår älskade och som en bästa vän. Vi vill också veta vad vi kan förvänta oss dag för dag i vår relation.

Det här kan bli motsägelsefullt till det som ofta väcker vår lust och vårt begär efter erotik. Till skillnad från den trygga platsen där vi vill vara med vår partner så finns här en önskan om att överraskas, av äventyr, mysterium och gränsöverskridande för att uppnå det nya kittlande dit vi väljer att gå tillsammans när vi har sex.

Det här är första gången i historien i modern romantik som vi vill ha sex enbart för njutningens skull, och över lång tid. Det grundar sig i vårt begär och hunger efter erotiska möten.

Förr stod äktenskapet ofta för en trygg institution av ekonomisk trygghet, att vara i ett partnerskap för livet, barn och familj och ett sätt att följa ett socialt samhällsmönster.

Idag i det moderna partnerskapet vill vi ha allt det där men vi vill också se vårt äktenskap som passionerat och lustfyllt. Det är här det kan bli konflikt mellan kärleken och begäret efter erotik.

Om vi långsiktigt lyckas bygga en trygg relation så får vi sedan se till att skapa denna oförutsägbara plats tillsammans. Det är mer troligt att vi tänder på en person som vill ha oss sexuellt än en person som visar ett stort behov av oss.

Vanliga ingredienser för lustfyllt sex är fantasier, njutning, lekfullhet, nyfikenhet, nyskapande och mysterium. Den mest centrala förmågan är fantasin vilken också kan väcka de andra förmågorna till liv.

Så vart går du med din partner när du har sex? Vilka delar av dig själv tar du kontakt med? Vad söker du efter att visa din partner där? Är det en plats för gränsöverskridande och spirituell gemenskap, är det en plats för kåthet och/eller är det en plats för dominans på ett för båda tryggt och upphetsande sätt, eller är det en plats där du slutligen kan hänge dig själv utan att behöva känna ansvar för någonting just då?

För den som med ovan text inte riktigt har förstått vad jag är ute efter så ska jag här försöka med enkla ord förklara vilken min poäng är:

I en relation med en partner har de flesta en bild av och ett stort behov av att känna trygghet. Det skapar också trygghet att känna varandra så väl så att man på ett ungefär kan veta vad som väntar varje dag i ett fungerande liv tillsammans. Däremot det som ofta väcker vår lust och begär efter erotik vara av annan karaktär. Det har visat sig att det många gånger är det där oförutsägbara, gränsöverskridande, spännande där du möter din partner i en annan skepnad som kan få dig och din partner att känna lust och dras till varandra på ett sätt som skiljer sig från era vardagliga möten, i erotik.

Att bygga en trygg relation i grunden, för att sedan inte lämna det som väcker de erotiska stunderna åt slumpen är det viktigaste. Se till att ta reda på hur ni kan skapa denna spänning tillsammans.

Syftet med denna text var att väcka en nyfikenhet genom de frågor som du kan ställa dig ovan. Alla individer och relationer fungerar olika och det är väldigt individuellt och upp till er att med nyfikenhet ta reda på vad som skulle fungera för er.

Inspiration hämtad från boken ”Maiting in Captivity” skriven av:

Esther Perel (född 1958) och är en belgisk psykoterapeut känd för att utforska spänningen mellan behovet av säkerhet (kärlek, tillhörighet och närhet) och behovet av frihet (erotisk lust, äventyr och avstånd) i mänskliga relationer.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *