När vi lyckas locka fram det bästa hos varandra

“-Vi kompletterar varandra med våra olikheter” eller “-Vi är så lika, tänker lika och har gemensamma intressen” har vi nog alla hört sägas någon gång.

De flesta vill känna och hjälpa till att skapa en “bra” kärleksfull relation, ELLER intala oss själva och vår partner eller omgivning att vi har det.

Att vara lika eller olika är inte tillräckligt när vi hamnar i svåra situationer. Det fungerar kanske så länge vi är i förälskelse-fasen. Vi kommer inte ifrån att göra jobbet med att lära känna varandra på djupet och hitta viljan att förstå hur vår partner fungerar även i svåra stunder för att trygghetsförsäkra vår relation.

Mitt syfte är inte att måla upp en problembild utan att inspirera till att förebygga för en långsiktig, glädjefylld, trygg relation.

Har var och en gjort jobbet med att ta reda på VEM jag vill vara, HUR jag vill känna mig och HUR jag vill uppfattas och jobbar och lever efter det, då ökar förutsättningen att också kunna plocka fram det bästa hos vår partner. Ofta blir responsen att vi möts av samma respekt och omtanke, en partner som också vill locka fram det bästa i oss.

Det här är ett medvetet målinriktat arbete som kommer att upplevas som ansvarsfullt, attraktivt och respektfullt. Motsatsen är omedvetet reaktivt beteende. Det skapar onödiga bråk, otrygghet, ledsenhet, missförstånd och kan bli svårt och ta tid att reparera.

Det du är medveten om kan du styra, det du är omedveten om styr dig!

Jag har sett många exempel på när par plockar fram det sämsta hos varandra, samt par som lockar fram det bästa hos varandra och får varandra att le, utvecklas och må bra tillsammans.

Att skapa och upprätthålla en glädjefylld, trygg relation är ett ansvarsfullt arbete vi behöver göra varje dag!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *