Funderar ni på att förbereda er relation inför att bli och vara föräldrar?

Bara det faktum att nyblivna och småbarnsföräldrar ofta lider brist på sömn, ork och inte längre har lika mycket tid över för varandra, och den tid man har över, går många gånger till att ta hand om det vardagliga som inte hunnits med. Det här kan skapa slitningar i kärleksrelationen.

Det behöver inte bli ett problem om man i förväg har kommunicerat runt dessa saker. Skapat en samsyn runt vad som kan hända, samt hur man ska förhålla sig när/om det händer. Det blir lättare att göra det arbetet innan man har hamnat i situationen då man annars riskerar att vara för trött för att ta tag i problemet. Det är viktigt att trygghetsförsäkra sin relation inför stora förändringar.

Ansvarsfullt föräldraskap – Kurs med fokus på att skapa trygga kärleksfulla föräldrar

Blivande föräldrar erbjuds ofta förberedande kurser med fokus på barnafödande och att ta hand om sitt barn. Jag vill därför erbjuda en utbildning i två steg, 2 x 3 timmar med fokus på att ge er verktygen att hantera och trygghetsförsäkra den vuxna kärleksrelationen. Ni behöver vara förbereda inför de utmaningar som det innebär att vara förälder. Det är annars barnen som i slutänden blir lidande om föräldrarna inte har förmågan att hantera vardagen i ovana, utmanande situationer.

Anknytningsteorin hjälper oss att förstå våra relationer både mellan vuxna och barn

Anknytningsteorin fungerar som karta och förståelse för den vuxna människans kärlek (Johnson 2004). Kortfattat handlar den vuxna människans kärlek om ett behov av att ha en partner under en långvarig relation där båda parter får möjlighet att vara den andra personens stöd. Det handlar även om möjligheten att känna att den andra personen finns där och ser mig och stöttar mig när jag behöver det.

Förhållandet (anknytningen) mellan föräldrar och barn har betydelse för hur barnet umgås med andra barn, deras mod att utforska världen, deras motståndskraft mot stress, deras förmåga att balansera känslor – och deras förmåga att skapa ett meningsfullt förhållande till en partner senare i livet (Siegel & Hartzell, 2003).

Så arbetar jag med blivande- och småbarnsföräldrar

Jag erbjuder blivande- och småbarnsföräldrar utbildning i vad som är viktigt att tänka på för att kunna uppleva glädje och närhet till varandra även när man delar en utmanande och ny situation som föräldrar.
Jag lär er grunderna. Ni får de viktigaste verktygen som ni kan behöva och jag lär er att förstå vad ni behöver träna på varje dag för att vara en god partner med eller utan barn. All färdighet kräver övning och kunskap. Att lära sig att förstå kärlek kan för många kännas lite märkligt. Vi tror många gånger att det räcker med att vi blir förälskade i rätt person och sedan rullar det bara på.

För att ta hand om ett barn på bästa sätt där man vill att barnet ska känna trygghet och omvårdnad så behöver man se till att man som vuxen också kan känna sig riktigt trygg i sin vuxna kärleksrelation.
Skapar man en god grund för att vara lyhörda för varandra i relationen så finns större möjlighet att kunna ge sitt/sina barn allt de behöver för att må bra. Vårt största ansvar som vuxen är att se till att vi själva mår bra för att våra barn ska må riktigt bra.

I det här fallet så finns bara möjligheter. Jag kommer guida er på ett positivt sätt i att kunna känna glädje i ert föräldraskap och i er relation. Ge er de rätta verktygen för att ni ska kunna förhålla er på ett sätt som gör att ni kan hitta tillbaka till en sund balans igen efter att ni i vardagen upplever utmaningar tillsammans på ett nytt sätt.

Jag utgår från mina egna erfarenheter som förälder samt från mina år som relationsrådgivare. Det är inte så komplicerat om man får hjälp att bli medveten om hur man bör förhålla sig och hur man kan känna sig när det inte finns lika stort utrymme längre för de egna behoven. Ett barn har oftast förtur och pockar på uppmärksamhet och det behöver vi kunna hantera på ett sunt sätt.

I individuell terapi arbetar jag utifrån, Psykosyntes, i parterapi arbetar jag utifrån Imago relationsterapi och Emotionally Focused Therapy (EFT).
Bokning/intresseanmälan görs via telefon eller mejl eller direktbokning här: