Hur kan jag stötta er verksamhet på HR-avdelningen?

I mitt yrke som professionell coach/terapeut/förändringsledare har jag under årens lopp samarbetat med många HR-chefer och personalansvariga för att på olika sätt stödja verksamheten. Mina tjänster uppfattas som ett värdefullt komplement och jag har bland annat jobbat med stresshantering, guidning i det egna ledarskapet och att vara ledare, konflikthantering och grupputveckling.

Ledarskapsutveckling

Individuell coachning

För att kunna utvecklas som ledare behöver du först bli medveten om ditt eget ledarskap. Jag utmanar dig att ta reda på vem du är idag och vem du vill vara i framtiden. Genom coachning och de verktyg som krävs för att du ska känna dig trygg i ditt ledarskap och rustad för att framgångsrikt kunna leda dig själv och andra.

Leda andra

Som ledare är det viktigt att ha förmågan att kunna omvandla företagets mål och visioner till konkreta mål för teamet och dess individer. Teori i all ära men mycket handlar om att skapa ett äkta engagemang och en hög motivation hos dina medarbetare som ska skapa resultatet. Jag guidar ledare och tydliggör vad som krävs för att skapa ett högt engagemang, där ditt eget kommunikativa ledarskap utgör grunden.

Organisationsutveckling utifrån mänskliga resurser

Att tydliggöra företagets mål och faktiska arbetssätt genom att kartlägga arbetsflöden samt utveckla det egna ledarskapet hos både ledare och medarbetare lägger grunden för långsiktig förändring. Min erfarenhet är att all form av utvecklings- och förändringsarbete står och faller med förståelsen och acceptansen hos de individer som skall genomföra detta arbete.

Finns ett glapp utifrån var man befinner sig och vart man vill så behöver man anpassa organisationen så att önskat resultat kan uppnås.

Grupputveckling

Relationskonsulten utbildar chefer och medarbetare i det personliga ledarskapet och relationskompetens för att medvetet kunna skapa bra gruppdynamik. Effektiv organisationsutveckling fokuserar på de mänskliga resurserna, inte på de fysiska resurserna. Organisationen skapas utifrån en grupp människor som interagerar med varandra. Beteendeförändring är därför en avgörande faktor vid organisationsutveckling. Relationer som fungerar och utvecklas i fas med verksamheten ger en viktig konkurrensfördel för organisationer.

Konflikthantering

Det är oftast bättre och mera ekonomiskt att lösa en konflikt än att byta ut personal eller att låta konflikten ligga och gro. Interna konflikter tar för mycket energi och gruppdynamiken slutar att fungera. Relationskonsulten leder processen från det nuvarande arbetsklimatet till ett fungerande på kort tid genom att hjälpa gruppen att själva ta sig igenom sina konflikter och börja kommunicera på ett nytt sätt. Genom att gruppens kommunikationsförmåga ökar blir resultatet långsiktigt hållbart och utvecklande.

För bokning av tider och konsultation: