Hur kan jag stötta er verksamhet på HR-avdelningen?

I mitt yrke som professionell coach/terapeut/förändringsledare har jag under årens lopp samarbetat med många HR-chefer och personalansvariga för att på olika sätt stödja verksamheten. Mina tjänster uppfattas som ett värdefullt komplement och jag har bland annat jobbat med stresshantering, guidning i det egna ledarskapet och att vara ledare, konflikthantering och grupputveckling.

Nedan en närmare beskrivning av de olika tjänster jag erbjuder.

Organisationsutveckling utifrån mänskliga resurser

Att tydliggöra företagets mål och faktiska arbetssätt genom att kartlägga arbetsflöden samt utveckla det egna ledarskapet hos både ledare och medarbetare lägger grunden för långsiktig förändring. Min erfarenhet är att all form av utvecklings- och förändringsarbete står och faller med förståelsen och acceptansen hos de individer som skall genomföra detta arbete.
Finns ett glapp utifrån var man befinner vart man vill så behöver man anpassa organisationen så att önskat resultat kan uppnås. processkartläggningar; en organisation behöver ofta ses över då saker och ting förändras i mycket snabb takt; se mer inspiration i pdf:en

Grupputveckling

Min erfarenhet är att all form av utvecklings- och förändringsarbete står och faller med förståelsen och acceptansen hos de individer som skall genomföra detta arbete. Formaktiva utbildar mellanchefer och medarbetare i det personliga ledarskapet och relationskompetens. Att medvetet kunna skapa bra relationer är en viktig konkurrensfördel för företag.

Verksamhetsutveckling

Att tydliggöra företagets mål och faktiska arbetssätt genom att kartlägga arbetsflöden samt utveckla det egna ledarskapet hos både ledare och medarbetare lägger grunden för långsiktig förändring. Min erfarenhet är att all form av utvecklings- och förändringsarbete står och faller med förståelsen och acceptansen hos de individer som skall genomföra detta arbete
.
Beteendeförändring – En effektiv organisationsutveckling fokuserar på de mänskliga resurserna inte på de fysiska resurserna. En organisation skapas utifrån en grupp människor som interagerar med varandra. Beteendeförändring ses därför som en avgörande faktor vid organisationsutveckling

Ledarskapsutveckling

Känner du tomhet och längtan efter en förändring i ditt liv? Är du inte riktigt där du skulle vilja vara? Försöker du lösa svårigheter och problem själv, eller kanske med hjälp av familj och vänner, men känner fortfarande att du sitter fast i ett mönster du vill bryta?

Leda andra

Som ledare är en viktig förmåga att kunna omvandla företagets mål och visioner till konkreta mål för teamet och dess individer. Teori i all ära men mycket handlar om att skapa ett äkta engagemang och en hög motivation hos dina medarbetare som ska skapa resultatet. Jag guidar ledare och tydliggör vad som krävs för att skapa ett högt engagemang, där ditt eget kommunikativa ledarskap utgör grunden.

Sedan 2007 har jag har arbetat som terapeut, parterapeut, coach och organisationskonsult i mitt eget företag Relationskonsulten. Tidigare erfarenheter har jag bland annat inom näringsliv och media. Innan jag startade eget arbetade jag på två av Sveriges största medieföretag med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring och i roller som projektledare, processledare, informations- och projektsamordnare samt scripta och bildproducent på Sveriges Television och TV4.

Utbildningar

Psykosyntes Akademin, terapeututbildning, Diplomering

IMAGO Parterapeututbildning, Certifieringsutbildning

EFT (Emotional Focused Therapy), Grundutbildning

NLP Practitioner Master, Certifiering

UGL, utveckling av grupper och ledarskap, ledarskapsutbildning

Poppius Journalistskola, Grundutbildning

Mediehögskolan Uppsala, Informatörsinriktning

IHM Business School, marknadsekonom, Diplomering

Omdömen

– Gunnar Thryselius, Grundare & CEOGunnar Thryselius

Vi på Bra Balans har vid flertalet tillfällen anlitat Relationskonsulten och Anneli Östling som framgångsrikt hjälpt oss med sina tjänster som bl.a. stresshantering och coachning av ledare. Det har varit värdefullt för flera av våra företag som är anslutna till vår företagshälsovård Bra Balans. Det är ett samarbete som fungerar mycket bra och löser våra och kundernas problem.

Gunnar Thryselius, Grundare & CEO
Peter Karlsson, Ordförande Fackförbundet ST inom Försäkringskassan Gävleborg, Uppsala och Dalarna

“Under flera år har vi på Fackförbundet ST inom Försäkringskassan Gävleborg, Uppsala, Dalarna anlitat Anneli Östling, Relationskonsulten för att få hjälp med ledarskapsutveckling, konflikthantering samt grupputveckling och strategier. Anneli har också deltagit som föreläsare vid konferenser där hon inspirerat oss i framgångsrik kommunikation.

Anneli Östling är en skicklig och genuin förändringsledare som jag varmt kan rekommendera.”

Peter Karlsson, Ordförande Fackförbundet ST inom Försäkringskassan Gävleborg, Uppsala och Dalarna
Petra, Birgitta och Mia

“Vi på Ringdahls Optik har de senaste åren stått inför stora förändringar där vi utökat verksamheten.
Vi har därför anlitat Anneli Östling för att få hjälp i vår nya roll som ledare, grupputveckling samt strategier för att nå goda resultat.”