top of page

Individuell terapi

AdobeStock_135730764.jpeg

Överväger du att ta stöd av en terapeut?

Känner du en tomhet och en längtan efter en förändring i ditt liv? Är du inte på den plats i livet där du helst skulle vilja vara? Har du försökt hantera utmaningar och problem på egen hand, eller kanske med hjälp av din familj och vänner, men ändå känner att du fastnat i ett mönster som du gärna vill bryta? Då kan det vara rätt tidpunkt att utforska möjligheten till rådgivning.

I mitt arbete möter jag individer i varierande situationer. Det kan handla om komplicerade relationer, såsom uppbrott, skilsmässor, konflikter, eller frågor om otrohet, sexuella utmaningar, och föräldraskap. Jag tar också hand om ärenden som rör gränssättning, hantering av stress, hantering av ångest och depression, bearbetning av sorg samt stärkande av självkänslan.

Att inleda en terapiprocess och söka individuell rådgivning kan vara en både stärkande och utmanande upplevelse. Jag är fullt medveten om de känslor som kan uppstå i de tidiga stadierna av terapin och är här för att stödja dig genom den resan.

 

Så arbetar jag med individuell terapi

 

Inom Psykosyntes betonar vi din potential, där din egen vilja står i centrum. Denna vilja hjälper oss att identifiera dina mål och livets syfte. Psykosyntesterapi är en inriktad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ. Genom att acceptera och möta de utmaningar som uppstår under vägen utvecklar vi oss som människor och närmar oss våra mål. Terapin kan sträcka sig över olika tidsperioder, inklusive kortare sessioner eller längre terapiförlopp som kan pågå i flera år.

 

Jag anpassar mig till din unika situation och tillsammans samarbetar vi för att ge dig konkreta verktyg som kan hjälpa dig att forma det liv du strävar efter. I terapin arbetar vi gemensamt med att utforska och förstå ditt inre, och därefter utvecklar vi nya metoder och strategier för att hantera ditt liv. Genom regelbundna samtal och bearbetning får ditt mentala tillstånd möjlighet att anpassa sig och öppna upp för förändring.

 

Reaktioner på terapi kan variera från individ till individ, men ofta upplever klienter en känsla av lättnad, avslappning, minskad rädsla samt en öppenhet och en mer positiv inställning till livet.

 

Jag använder Psykosyntes i individuell terapi och arbetar med Imago Relationsterapi och Emotionally Focused Therapy (EFT) i parterapi. Du är varmt välkommen att besöka min mottagning på Pontonjärgatan på Kungsholmen i Stockholm.

Coaching

Coaching – din möjlighet till förändring i livet och karriären

Om du har fastnat i gamla spår och har en dröm eller tydlig bild av vart du vill, så kan det vara en god investering att ta hjälp av en coach som utmanar dig i att börja din förändring med tydliga steg. Under min tid som coach har jag sett författardrömmar bli uppfyllda, byte av karriärer, ledare som hittat ett roligt och utvecklade sätt att vara ledare på som stämmer mera överens med den de egentligen är och vill vara.

Så arbetar jag med coaching

Jag hjälper dig att steg för steg närma dig ditt önskade resultat. Det gäller att hitta din vilja och motivation för att du ska ha modet att göra de förändringar du behöver göra för att närma dig din potential, allt du vill vara. Du är din största tillgång!

Jag stöttar, utmanar och coachar dig fram till ditt önskade resultat. Jag försöker att se hela bilden av personen jag coachar för att förstå vad den behöver för att uppnå sitt personliga mål såväl i livscoachning som i kärriärcoachning.

NLP (Neuro lingvistisk programmering) är en effektiv metod som jag använder när jag coachar. Ett förändringsverktyg som ger möjlighet till att på ett kraftfullt och resultatinriktat sätt nå det önskade resultatet. Allt händer två gånger, en gång i fantasin och en gång i verkligheten. Jag coachar dig till att hitta vägen för att uppnå ditt önskade resultat.

Boka ditt coachningssamtal här:

Kreativt kontor
AdobeStock_602420690.jpeg

Stress, depression och utmattning

Stress kan få förödande konsekvenser för oss människor. Oavsett om stress börjar på grund av jobb eller privat så kommer det så småningom att påverka hela din livssituation om du inte tar ansvar för det obehag/obalans som du upplever genom stress.

Problem med stress har fått stor utbredning och orsakar att enkla saker i vardagen ej fungerar samt att livskvaliteten förändras negativt.
För att kunna göra något åt sin situation bör man ta sig tid och hjälp att försöka förstå stressens orsaker, mekanismer och effekter i våra hjärnor och övriga organ och hur detta påverkar våra liv negativt.


Enkelt beskrivet är stress ett samband mellan kropp och vårt psyke. Det är därför så vanligt att vi upplever en fysik förändring som gör att vi inte känner igen oss själva och att vi upplever att vi inte klarar av att fungera så som vi brukar.
Det är enklare att bli förkyld eller få influensa då sjukdomstillståndet är uppenbart och vi sjukskriver oss och stannar hemma för att kroppen behöver vila och bli frisk. Att leva med stress kan vara svårare att ta på allvar och många gånger utsätter vi oss för negativ stress för länge utan att agera vilket då också kan leda till oro, ångest, depression och utmattning.

Jag tänker inte ge mig på att ge någon universallösning på stress här men vill med min text förmedla att det är lättare att börja vara snäll mot sig själv och skapa förändring om man har fått förstå mera om varför man känner som man gör och titta på orsakerna till det man upplever med en professionell person.

Möjliga symptom vid långt gången stress

Koncentrationssvårighet, minnesstörning, nedstämdhet, påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress, känslomässigt labil eller irritation, sömnstörningar, påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet eller fysiska symptom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel och ljudkänslighet.

Så arbetar jag med Stress, oro, ångest, depression och utmattning

Genom att möta dig där du befinner dig, aktivt lyssna och vara lyhörd för vad som kan ligga bakom ditt tillstånd som fått dig att söka hjälp, så kommer jag att ställa de frågor jag behöver få svar på för att kunna guida dig vidare så länge du behöver det. Ofta känner man sig sårbar och behöver hjälp att ta sig framåt med små, små steg. Det gör att man återfår kraft och en känsla av att själv kunna hjälpa sig att må bra igen. Det är dock viktigt att först få vara kraftlös och svag och uppleva ett hållande vilket skapar lugn och framtidstro. Att bara bli lyssnad på av någon som visar förståelse för var man befinner sig är mycket helande.

Boka din tid här:

bottom of page