Utveckla sex och intimitet i relationen

Vid något tillfälle i ett pars förhållande kan de känna att deras sexliv inte är så tillfredsställande som det skulle kunna eller brukar vara. Sexuella problem är så vanliga att nästan två tredjedelar av alla män och kvinnor kommer att uppleva det någon gång under sin livstid.

Vanligtvis blir sex ett stort problem för dem som lever i en olycklig relation. Det beror på att det vanligen är det första som påverkas när det börjar kännas dåligt i ett förhållande. Det är oftast inte sex och intimitet som är det verkliga problemet. Det som händer är att samhörigheten i relationen håller på att försvinna och då känner man sig inte känslomässigt trygg med varandra. Sårade känslor och otrygghet leder till avtagande lust och mindre tillfredsställande sex. Kort sagt: ingen trygg närhet, inget sex; inget sex, ingen närhet.

Trygg närhetskänsla och djupt tillfredsställande sexualitet hänger ihop. De framkallar och förstärker varandra. När båda är känslomässigt tillgängliga, lyhörda och engagerade blir sex en intim lek, ett tryggt äventyr. I trygga relationer känner sig båda parter fria och säkra nog att hänge sig åt intensivt lustfyllda upplevelser. Att utforska och tillfredsställa sina sexuella behov och att dela sin djupaste glädje, längtan och sårbarhet blir ett kitt som bara känns bra.

Hur tidigare erfarenheter kan påverka vårt sexliv.

Vi påverkas tidigt av signaler vi får från vår familj, vår religion och vår kultur. Från en mycket ung ålder matas vi med bilder och uppfattningar om hur våra kroppar ser ut och hur vi ska agera sexuellt. För att verkligen njuta av sex kan vi behöva befria oss från förutbestämda idéer om skönhet och sex och lära oss vad som känns bra för just oss och vad vi tycker om tillsammans. Primärt är också att vi visar och känner att vi tycker om och bryr oss om varandra.

Så arbetar jag med sex- och intimitetsutveckling

Sexuella problem behöver inte skada ditt förhållande. Genom samarbete kommer vi att skapa en förståelse för de grundläggande problemen och en plan för att förbättra ditt/ert sexliv där hela relationen kan förbättras och utvecklas. Det är därför sunt med konflikter i relationen. Ofta leder konflikter till utveckling i en relation på alla plan. På grund av att något skaver i relationen så får ni anledning att lösa det OCH utveckla er sexuella relation. Att lära sig att kommunicera och kunna hantera svåra situationer är därför nödvändigt för en långsiktig relation.

Intimitet behöver inte vara sex. Att uppleva god intimitet innebär att man har en partner som man kan dela det mest personliga med. Kan man känna den tilliten och tryggheten till sin partner så finns goda förutsättningar för att också känna lusten att vara nära och utforska sin partner. Jag skulle vilja säga att god intimitet ger möjlighet att fördjupa sin kärlek i relationen så att den är stark för att tåla utmaningar och livskriser där det är låg sannolikhet för otrohet, svek och lögner. Man har byggt upp tillit och förtroende för att lösa problemen inom relationen. Med god intimitet så är det bara fantasin som sätter gränser för vart man går med sin partner i sexuella akter. God intimitet ger också förutsättning för en långvarig relation med ett sexliv som fortsätter att utvecklas och något man behöver och längtar efter. Ett lustfyllt sätt att må bra.

Kärlek är i allmänhet inte frågan här. Par behöver kommunicera och kompromissa när det gäller att skapa en ny spelplan för ömsesidig njutning av sex och intimitet, det ena brukar ge det andra om man är omtänksam och mån om varandra. En förutsättning är att det ska kännas bra och lustfyllt för båda. Jag kommer att guida er och skapa trygghet i att kunna kommunicera om hur ni upplever er sexuell otillfredsställelse och hitta kärnan till problemet. Sexuell lust kommer inte alltid bara av sig självt – du/ni behöver få det att hända. I trygghet och tillit kan kreativiteten nå oanade höjder men på era villkor såklart.

Vanliga sexuella problem är:

En partner önskar mera sex än den andra partnern
Oförmåga att kommunicera vad som tänder varandra
När vardaglig stress får störa parets förmåga att ta hand om och utvecklas sexuellt tillsammans
En partner önskar en sexuell stil som den andra partnern inte känner sig bekväm med.

Boka tid för er första rådgivning här: