Konflikthantering

Det är oftast bättre och mera ekonomiskt att lösa en konflikt än att byta ut personal eller att låta konflikten ligga och gro. Interna konflikter tar för mycket energi och gruppdynamiken slutar att fungera. Relationskonsulten leder processen från det nuvarande arbetsklimatet till ett fungerande på kort tid genom att hjälpa gruppen att själva ta sig igenom sina konflikter och börja kommunicera på ett nytt sätt. Genom att gruppens kommunikationsförmåga ökar blir resultatet långsiktigt hållbart och utvecklande.

Arbetet med konflikthantering kommer automatiskt också att öka personernas medvetenhet om sig själva där man också kan påbörja ett nödvändigt arbete med sitt eget ledarskap där en beteendeförändring kan vara nödvändig. Vi mår bättre som individer och kollegor om vi kan förstå oss själva och andra där vi kan vara med och utveckla ett samarbete eller en gruppdynamik genom ökad medvetenhet. Vi behöver själva ta ansvar för hur vi bör kommunicera för att vårt budskap ska nå fram till mottagaren.

För bokning av tider och konsultation: