Hur fungerar Imago

Imago är en terapimetod för par som handlar om att växa och utvecklas både som individ och i din relation till andra människor. Vi hjälper dig att gå vidare ur låsta positioner och konflikter du befinner dig i. Imago har sitt ursprung ur det äkta paret Harville Hendrix och Helen Hunts arbete i USA. De arbetade fram metoden genom många års erfarenhet av psykoterapi med par. Metoden Imago bygger även på de senaste neuropsykologiska rönen inom hjärnforskningen.

Få hjälp att lyssna bättre på varandra

Problem och konflikter är en naturlig del av ett parförhållande. För att kunna leva med dem på bästa sätt gäller det att förstå vad som händer i en relation på ett djupare plan. Det grundläggande i denna typ av terapi är “den medvetna dialogen” som innebär att ni skapar en kontakt mellan er som bygger på ett mer målmedvetet lyssnande. En trygghet och passion skapas som löser upp känsloblockeringar och gör att destruktiva livsstrategier kan överges. Ni som par är experterna, terapeutens roll är att vägleda och underlätta dialogen er emellan.

Anknytning – vårt sätt att överleva och känna kärlek!

Anknytning har stor betydelse i arbetet med Imago. Anknytningsteorin fungerar som karta och förståelse för den vuxna människans kärlek (Johnson 2004). Kortfattat handlar den vuxna människans kärlek om ett behov av att ha en partner under en långvarig relation där båda parter får möjlighet att vara den andra personens stöd. Det handlar även om möjligheten att känna att den andra personen finns där och ser mig och stöttar mig när jag behöver det.

Förhållandet (anknytningen) mellan föräldrar och barn har betydelse för hur barnet umgås med andra barn, deras mod att utforska världen, deras motståndskraft mot stress, deras förmåga att balansera känslor – och deras förmåga att skapa ett meningsfullt förhållande till en partner senare i livet (Siegel & Hartzell, 2003).

What is Imago Therapy?

Harville Hendrix – Imago Therapy for Couples Counselling