Om Psykosyntes

Psykosyntesens grundtanke är att människan är en helhet. Känslorna och intellektet, kroppen och själen står i direkt samspel med varandra. Hur samspelet mellan dem fungerar är avgörande för människans välbefinnande, både fysiskt och psykiskt

Psykosyntesen grundades av den italienske psykiatern  Roberto Assagioli och är idag en av den moderna psykologins skolor. Roberto Assagioli och det friska i människan Roberto Assagioli var tidigt intresserad av psykoanalys. År 1910 presenterade han delar av Freuds tankegångar i Italien och anses vara den som först introducerade psykoanalysen i landet. Vände sig mot psykoanalysens patologiska inriktning Assagioli ville utgå från det friska i människan. Hans examensarbete i läkarutbildningen var en kritisk studie av Freuds teorier som fokuserade på människans sexuella och aggressiva drifter. Assagioli ansåg att psykoanalysen endast såg till en del av människan. Han sökte själv en psykologi som tog hänsyn till hela personen; kreativitet och vilja, glädje och visdom likväl som impulser och drifter.

Assagioli har uppmärksammat att vi mår dåligt inte bara när vi trycker ner vår smärta men också när
vi trycker ner vår begåvning. Därför utvecklade han en mängd praktiska tekniker som stärker
individens inneboende potential och inspirerar människan till att hitta sitt eget unika syfte och
mening i livet.

Psykosyntesen fokuserar på individens friska sidor: symtom betraktas inte som någonting som bör avlägsnas utan som ett budskap att lyssna till och undersökas. I varje tillkortakommande och problem, i varje brist som vi upplever hos oss själva vilar det ett frö till personlig utveckling och mognad.

Assagioli var samtida med både Freud och Jung och i likhet med Jung tog även han avstånd från psykoanalysen som han ansåg fokuserade för mycket på det sjuka hos individen.

A brief introduction to Psychosynthesis, a modern and effective approach to personal and spiritual development. Will Parfitt