Den här bloggen har jag startat för att dela mina dagliga erfarenheter och reflektioner utifrån mitt arbete med betydelsefulla relationer. Det som verkligen berör mig och inspirerar mig är det du kommer att kunna läsa om här. Du som väljer att följa mig får ta del av mina kunskaper och hemligheter som kanske kan hjälpa just dig att förstå ditt eget och andras beteende i betydelsefulla relationer.

Jag känner stor glädje, passion och stimulans av att arbeta med människor. Medvetet eller omedvetet så formas och utvecklas vi från att vi föds, varje dag, i varje möte med andra människor. Jag “knockas” dagligen av olika personers livsöden, mod och starka vilja att möta livet, utvecklas och känna sig levande.

I sju år har jag arbetat som parterapeut, individualterapeut, coach och förändringsledare.

Varmt Välkommen till min RelationsBlogg!

http://www.formaktiva.se/index.htm

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *