Organisationsutveckling utifrån mänskliga resurser

Att tydliggöra företagets mål och faktiska arbetssätt genom att kartlägga arbetsflöden samt utveckla det egna ledarskapet hos både ledare och medarbetare lägger grunden för långsiktig förändring. Min erfarenhet är att all form av utvecklings- och förändringsarbete står och faller med förståelsen och acceptansen hos de individer som skall genomföra detta arbete.
Finns ett glapp utifrån var man befinner sig och vart man vill så behöver man anpassa organisationen så att önskat resultat kan uppnås

Grupputveckling

Relationskonsulten utbildar chefer och medarbetare i det personliga ledarskapet och relationskompetens för att medvetet kunna skapa bra gruppdynamik. Effektiv organisationsutveckling fokuserar på de mänskliga resurserna, inte på de fysiska resurserna. Organisationen skapas utifrån en grupp människor som interagerar med varandra. Beteendeförändring är därför en avgörande faktor vid organisationsutveckling. Relationer som fungerar och utvecklas i fas med verksamheten ger en viktig konkurrensfördel för organisationer.

För bokning av tider och konsultation: