Det är smärtsamt och skadligt med otrohet och lögner i en kärleksrelation. Men som med allt annat beteende så finns det oftast en förklaring bakom allt agerande.

Att vara i en relation och samtidigt känna behovet av bekräftelse från andra personer kan vara svårt att hantera och våga stå för. Lögner kan då vara ett sätt att undanhålla sina kontakter med andra personer som man söker bekräftelse från för att inte riskera att förlora sin nuvarande relation.

Det här är ett beteende som inte nödvändigtvis behöver ha med kärlek eller förälskelse att göra. Om ens partner söker bekräftelse hos andra så behöver det inte betyda att denna person inte älskar dig utan att det finns ett otillfredsställt grundläggande behov från tidigare relationer av att känna att man duger.

Lögner i en kärleksrelation handlar ofta om rädslan att förlora någon och om ett gammalt mönster som upprepar sig från att inte ha blivit sedd och bekräftad i sitt liv. Även om man har en nuvarande partner som öser kärlek över en så kan behovet kvarstå av att få bekräftelse eller ett godkännande från en speciell person som inte hade förmågan eller av någon annan anledning inte kunde ge den kärleken som man förtjänade eller behövde just då. Det handlar ofta om relationen till föräldrar men kan också handla om tidigare partners.

Att arbeta med lögnerna/sanningen kan vara ett ypperligt tillfälle att utvecklas i sina nuvarande relationer. Att helas från beteendet att upprepa gamla mönster i sin strävan att duga. Det här beteendet sitter ofta djup och kräver både tid och tålamod för att bli av med.

Det ställer dessutom höga krav på en partner med förståelse, tålamod och med mod att våga möta det smärtsamma i att känna att man inte räcker till för sin partner, även om det egentligen inte handlar om det. Partnern måste kunna erbjuda en trygg miljö, ett engagemang som få är starka nog att vilja åta sig.

Uthålligheten, storheten och tålamodet från sin partner är det som kan få den som sviker att våga tro på riktig kärlek, kanske för första gången i sitt liv.

En sådan här situation kan, om man orkar kämpa, leda till djupare kärlek och starkare band till varandra. Det finns ofta lärande och helande effekter för båda parter. Den svikna parten kan omedvetet ha bidragit med ett beteende som förvärrat partnerns redan dåliga självkänsla av att den inte duger. Det är också viktigt att se helheten för långsiktigt byggande för att kunna bli en ”ny version” av en icke fungerande relation.

Lögner och svek ses som skamfullt, mer än något annat, något vi genast väljer att lämna, förtränga, förneka eller blunda för. Det är ett laddat ämne som få vill kännas vid. I mitt arbete som par terapeut har jag erfarit par som framgångsrikt har arbetat sig igenom detta. Par som har lyckats finna både en förståelig förklaring, nya verktyg och en oväntat bra utveckling tillsammans. Par som går igenom svårigheter tillsammans är ofta de som lyckas lära sig att förstå varandra på ett djupare plan och lever i en dynamisk relation som utvecklas.

Vi bidrar alla till problemen i våra relationer, särskilt när vi inte är medvetna om det. Därför kan vi också hjälpa till med att ställa saker tillrätta i vårt förhållande genom att bli mer medvetna och förändra vårt eget beteende.

Så arbetar jag med processen i otrohet, lögner och svek
Så här ser processen ut:

 • Ta hand om det eventuellt trauma, otrygghet, sorg som den svikne känner.
 • Ta ett gemensamt beslut om att helhjärtat vilja ge relationen en chans genom att besluta om att ta hjälp och gå ett visst antal gånger i parterapi. Det skapar trygghet för båda att man bestämt sig för att försöka och ge processen tid och kärleken en chans.
 • Få den otrogne att vilja förstå hur det kunde hända, vilja arbeta med sig själv, sin historia och ta ansvar för sig själv och sin partner som man kommer till parterapi med. Ta ansvar för att återskapa trygghet och tillit. Avsluta alla kontakter med den man varit otrogen med.
 • Längre fram i processen behöver den svikne helhjärtat välja att förlåta och tro på sin partner för att ge denne en chans att kunna vara sitt bästa jag igen.
 • Nu kan vi börja titta på det som gått fel tidigare i relationen. Båda har bidragit till den relation man har. Syftet är att skapa möjlighet att utveckla hela relationen för att kunna bli en ny version av oss. Inte sällan har relationer och kärlek stärkts och fördjupats genom att genomgå kriser tillsammans.
 • Att läka, förstå och utvecklas tillsammans är ett arbete som tar tid. Det kan vara värt varje timme och varje krona.

Mer ingående beskrivning

Om paret väljer att göra ett försök med att hitta tillbaka till varandra igen så är det nu det tuffa utvecklande arbetet börjar. Den svikne behöver få tid att bearbeta och ställa frågor om och om igen, känna stöd och vilja från sin partner att vara tålmodig och göra eventuella uppoffringar för att återupprätta tillit igen. Den svikne behöver känna att den ”otrogne” är beredd att göra allt och lite till för att rädda relationen och få sin partner att må bättre och bli trygg igen. Den ”otrogne” behöver finnas där för sin kära för att svara på frågor, vara ett stöd, en famn och hjälpa den svikne att åter få känna sig värdefull, speciell och respekterad. Det här arbetet är jobbigt, tidsödande, tröttande och krävande. Här krävs tålamod, vilja och lyhördhet. Minsta tecken på frustration och otålighet över att processen tar för lång tid från den som varit otrogen, kan rasera flera veckors hårt arbete med att bygga upp det, då den svikne åter känner sig sviken och inte är tillräckligt viktig.

Det är ofta här som den otrogne partnern ger upp, agerar med frustration och börjar tappa sitt tålamod. Den otrogne har det så jobbigt här där denne gång på gång dag efter dag blir påmind om sitt ”dåliga omdöme” sitt tvivelaktiga beteende som ger en känsla av att vara en usel och dålig person. Denne tvingas lära sig att bära ”hundhuvudet” med värdighet tills partnern inte längre kan tvivla på vem/vad som är viktigast. Vanliga frågor här är: – Hur kunde du göra så här mot mig? Vad tänkte du på?
– Var det värt att riskera oss för att få ha sex med den här personen? – Hur ska jag kunna lita på dig nu? – Hur många gånger har du gjort så här? O.s.v.

Om din ”otrogne” partner är villig att ställa upp på nedan, så finns gott hopp:

 • Svarar lugnt, öppet och ärligt på dina frågor så länge du behöver det?
 • Finns där för dig för att hjälpa dig med din smärta, sorg och ilska efter sveket?
 • Gör avkall på vissa saker i sitt liv som kan upplevas hotfulla för dig efter sveket?
 • Berättar ärligt om tänkbar anledning till varför det kunde hända (kan i detta läget vara utmanande att säga saker som kan
  upplevas som kritik eller att din partner verkar vilja ge dig skulden istället, eller att det kan låta som en dålig ursäkt). Det är dock viktigt med ärlighet
  trots allt för att vara trovärdig även om det gör ont för den svikne.
 • Villig att göra stora förändringar som följd av otrohet. T.ex. att partnern haft en affär med kollega eller haft sex i
  er bostad. Nödvändig förändring kan då vara att byta jobb eller byta bostad.
 • Det du behöver känna är att din partner går till handling och inte bara pratar.

Den person som här lyckas med konststycket att helhjärtat ta ansvar för det som gick snett, har möjlighet att gå i mål med att få vara i en stärkt relation där man blivit en ny version av varandra i relationen. Man kanske till och med upptäcker att relationen har fördjupats och utvecklats till att bli ännu starkare.

I individuell terapi arbetar jag utifrån, Psykosyntes, i parterapi arbetar jag utifrån Imago relationsterapi och Emotionally Focused Therapy (EFT).

Bokning/intresseanmälan görs via telefon eller mejl eller direktbokning här: