När bör man söka parterapi?

Jag möter ofta par som är förtvivlade – oroliga för att deras förhållande inte går att rädda. Kommunikation fungerar inte, tilliten har försvunnit och man har förlorat närhet, intimitet och sex. Jag möter också ofta par i en sund relation, men som hamnat i svårigheter och oväntade livskriser, där man behöver professionell rådgivning.
Relationsrådgivning kan handla om att ta itu med en rad olika svårigheter: kommunikation, sex- och intimitetsproblem, otrohet och svek, aggressioner och konflikter, maktkamp och obalans, avsaknad av gemensamma värderingar och syn på ekonomiskt ansvar, föräldraskap och familjerelationer.

Så arbetar jag med parterapi

parterapi som ett teamarbete – tillsammans kan vi uppnå goda resultat. Jag kommer ärligt att kommunicera med er vad jag ser, känner och tänker. Det viktigaste är att säkerställa en trygg miljö där problem kan diskuteras utan rädsla och där sårbarhet får finnas, eftersom det är en nödvändighet för att komma till kärnan av problemen.
Jag ser att vi uppnår bästa resultat i parterapin om det finns en vilja och ett engagemang från er båda. Förmågan att vara öppen och lyhörd för sin partner är av största vikt. För att nå framgång behöver ni komma till insikt om vad var och en av er bidrar med i förhållandet, både positivt och negativt, utan att anklaga och gå i försvar. När vi lyckas med detta tillsammans finns en stor chans att ni kan hitta tillbaka till varandra och till och med fördjupa relationen genom nytt målinriktat medvetet beteende.

Utveckla er kommunikationsförmåga i relationen

Empatisk kommunikation utgör grunden för ett väl fungerade förhållande. Jag vill hjälpa er att förstå och lära er att kommunicera på ett sätt som får din partner att vilja lyssna. Att träna på att kommunicera på ett nytt sätt kan vara en stor utmaning men leder oftast till en stärkt relation där man återfår kontakt och närhet till varandra. Om var och en tar ansvar för hur man kommunicerar så har man också möjlighet att nå fram till sin partner.

Vilka kommer till mig i relationsterapi?

Alla par är välkomna, gifta, sambos, singlar, särbos eller separerade. Om ni lever i en homosexuell eller heterosexuell relation spelar ingen roll. Relationskonsulten erbjuder också relationsterapi för andra typer av relationer, t.ex. mellan syskon eller förälder och barn.
I Parterapi hos mig träffas vi i Relationskonsultens lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Min rekommendation är att gå 6-12 gånger, helst 12 gånger eller fler då processen oftast tar tid. Det är naturligtvis upp till paret att bestämma själva. Min varmaste rekommendation är att fokusera på att relationen ska tas om hand oavsett antal gånger.
Utöver individuella samtal och parterapi erbjuder jag också kurser, workshops och föredrag för par. På nedan länk till boka direkt finns aktuell information om kommande kurser och föredrag.
Boka er parterapi och kurser direkt här: