top of page

Parterapi

AdobeStock_169876351.jpeg

När bör man söka Parterapi?

Jag möter ofta par som är förtvivlade – oroliga för att deras förhållande inte går att rädda. Kommunikation fungerar inte, tilliten har försvunnit och man har förlorat närhet, intimitet och sex. Jag möter också ofta par i en sund relation, men som hamnat i svårigheter och oväntade livskriser, där man behöver professionell rådgivning.
Relationsrådgivning kan handla om att ta itu med en rad olika svårigheter: kommunikation, sex- och intimitetsproblem, otrohet och svek, aggressioner och konflikter, maktkamp och obalans, avsaknad av gemensamma värderingar och syn på ekonomiskt ansvar, föräldraskap och familjerelationer.

Så arbetar jag med parterapi

parterapi som ett teamarbete – tillsammans kan vi uppnå goda resultat. Jag kommer ärligt att kommunicera med er vad jag ser, känner och tänker. Det viktigaste är att säkerställa en trygg miljö där problem kan diskuteras utan rädsla och där sårbarhet får finnas, eftersom det är en nödvändighet för att komma till kärnan av problemen.
Jag ser att vi uppnår bästa resultat i parterapin om det finns en vilja och ett engagemang från er båda. Förmågan att vara öppen och lyhörd för sin partner är av största vikt. För att nå framgång behöver ni komma till insikt om vad var och en av er bidrar med i förhållandet, både positivt och negativt, utan att anklaga och gå i försvar. När vi lyckas med detta tillsammans finns en stor chans att ni kan hitta tillbaka till varandra och till och med fördjupa relationen genom nytt målinriktat medvetet beteende.

Utveckla er kommunikationsförmåga i relationen

Empatisk kommunikation utgör grunden för ett väl fungerade förhållande. Jag vill hjälpa er att förstå och lära er att kommunicera på ett sätt som får din partner att vilja lyssna. Att träna på att kommunicera på ett nytt sätt kan vara en stor utmaning men leder oftast till en stärkt relation där man återfår kontakt och närhet till varandra. Om var och en tar ansvar för hur man kommunicerar så har man också möjlighet att nå fram till sin partner.

Vilka kommer till mig i relationsterapi?

Alla par är välkomna, gifta, sambos, singlar, särbos eller separerade. Om ni lever i en homosexuell eller heterosexuell relation spelar ingen roll. Relationskonsulten erbjuder också relationsterapi för andra typer av relationer, till exempel mellan syskon eller förälder och barn.
I Parterapi hos mig träffas vi i Relationskonsultens lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Min rekommendation är att gå 6–12 gånger, helst 12 gånger eller fler då processen oftast tar tid. Det är naturligtvis upp till paret att bestämma själva. Min varmaste rekommendation är att fokusera på att relationen ska tas om hand oavsett antal gånger.


Utöver individuella samtal och parterapi erbjuder jag också kurser, workshops och föredrag för par. På nedan länk till boka direkt finns aktuell information om kommande kurser och föredrag.
Boka er parterapi och kurser direkt här:

Kommunikation

Utveckla er kommunikationsförmåga

Empatisk sårbar kommunikation utgör grunden för ett väl fungerade förhållande. Jag vill hjälpa er att förstå och guida er att kommunicera på ett sätt som får din partner att vilja lyssna. Att träna på att kommunicera på ett nytt sätt kan vara en stor utmaning men leder oftast till en stärkt relation där man återfår kontakt och närhet till varandra.


Vi lär oss sätta ord på känslor, sammanlänka erfarenheter med mening, identifiera vad som utlöser konflikter, ångest och oro och integrera det vi tänker med det vi känner. En person som inte har fått träna på att uttrycka känslor som barn, kan uppleva situationen som utmanande med att börja kommunicera med sin partner på ett nytt sätt. En person som däremot har lätt för att prata om känslor men som har upplevt sig utestängd från sin partners inre kan känna sig överväldigad och rädd då något nytt håller på att hända. Det är ofta lättare att stanna kvar i något välbeprövat än att ta ansvaret och ansträngningen att skapa något nytt obeprövat.
Ett förhållande i uppbyggnad uppnår ofta magin genom att bägge parter uppmuntras att förstå och vara empatiska med varandra utan att döma. I denna förening av samförstånd finns utrymme att botas och återupptäcka undertryckta och okända sidorna av oss själva. I relation har vi möjlighet att repareras och hjälpas åt att växa som människor.

Så arbetar jag med kommunikation i nära relationer:

Imagons ”dialog” i kombination av EFT där jag fokuserar på känslor, ger mig de verktyg jag behöver för att kunna guida och hjälpa er att börja kommunicera på ett nytt sätt. Jag har sett mirakler hända när par börjar kommunicera sårbart med varandra. Det brukar upplevas som att en helt ny värld öppnar sig. Att gå från en situation där man inte lyckas nå fram till varandra till en situation där man blir berörd av varandra och känner en stark nära känslomässig kontakt är inte bara förlösande utan också överväldigande. Ett lyckorus som man till en början har svårt att våga lita på att det ska få finnas kvar. Det är därför bra att gå till en terapeut som guidar och styr med fast hand tills ni kan klara detta på egen hand. Det går att likna med den känslan som man kan få när man har utmanat sig själv och lärt sig något nytt som man trodde var omöjligt. Jag borgar för att skapa en trygg process för er där vi tar det i er takt men med en fast hand från mig som terapeut.

Boka er rådgivning här:

Förväntar sig par
AdobeStock_685704771.jpeg

Blivande småbarnsföräldrar

Funderar ni på att förbereda er relation inför att bli och vara föräldrar?

Bara det faktum att nyblivna och småbarnsföräldrar ofta lider brist på sömn, ork och inte längre har lika mycket tid över för varandra, och den tid man har över, går många gånger till att ta hand om det vardagliga som inte hunnits med. Det här kan skapa slitningar i kärleksrelationen.

Det behöver inte bli ett problem om man i förväg har kommunicerat runt dessa saker. Skapat en samsyn runt vad som kan hända, samt hur man ska förhålla sig när/om det händer. Det blir lättare att göra det arbetet innan man har hamnat i situationen då man annars riskerar att vara för trött för att ta tag i problemet. Det är viktigt att trygghetsförsäkra sin relation inför stora förändringar.

Anknytningsteorin hjälper oss att förstå våra relationer

både mellan vuxna och barn

Anknytningsteorin fungerar som karta och förståelse för den vuxna människans kärlek (Johnson 2004). Kortfattat handlar den vuxna människans kärlek om ett behov av att ha en partner under en långvarig relation där båda parter får möjlighet att vara den andra personens stöd. Det handlar även om möjligheten att känna att den andra personen finns där och ser mig och stöttar mig när jag behöver det.

Förhållandet (anknytningen) mellan föräldrar och barn har betydelse för hur barnet umgås med andra barn, deras mod att utforska världen, deras motståndskraft mot stress, deras förmåga att balansera känslor – och deras förmåga att skapa ett meningsfullt förhållande till en partner senare i livet (Siegel & Hartzell, 2003).

Så arbetar jag med blivande- och småbarnsföräldrar

Jag erbjuder blivande- och småbarnsföräldrar guidning i vad som är viktigt att tänka på för att kunna uppleva glädje och närhet till varandra även när man delar en utmanande och ny situation som föräldrar.


Jag guidar i grunderna. Ni får de viktigaste verktygen som ni kan behöva och jag lär er att förstå vad ni behöver träna på varje dag för att vara en god partner med eller utan barn. All färdighet kräver övning och kunskap. Att lära sig att förstå kärlek kan för många kännas lite märkligt. Vi tror många gånger att det räcker med att vi blir förälskade i rätt person och sedan rullar det bara på.

För att ta hand om ett barn på bästa sätt där man vill att barnet ska känna trygghet och omvårdnad så behöver man se till att man som vuxen också kan känna sig riktigt trygg i sin vuxna kärleksrelation. Skapar man en god grund för att vara lyhörda för varandra i relationen så finns större möjlighet att kunna ge sitt/sina barn allt de behöver för att må bra. Vårt största ansvar som vuxen är att se till att vi själva mår bra för att våra barn ska må riktigt bra.

I det här fallet så finns bara möjligheter. Jag kommer guida er på ett positivt sätt i att kunna känna glädje i ert föräldraskap och i er relation. Ge er de rätta verktygen för att ni ska kunna förhålla er på ett sätt som gör att ni kan hitta tillbaka till en sund balans igen efter att ni i vardagen upplever utmaningar tillsammans på ett nytt sätt.

Jag utgår från mina egna erfarenheter som förälder samt från mina år som relationsrådgivare. Det är inte så komplicerat om man får hjälp att bli medveten om hur man bör förhålla sig och hur man kan känna sig när det inte finns lika stort utrymme längre för de egna behoven. Ett barn har oftast förtur och pockar på uppmärksamhet och det behöver vi kunna hantera på ett sunt sätt.

I individuell terapi arbetar jag utifrån, Psykosyntes, i parterapi arbetar jag utifrån Imago relationsterapi och Emotionally Focused Therapy (EFT).


Bokning/intresseanmälan görs via telefon eller mejl eller direktbokning här:

Otrohet och svek

Det är smärtsamt och skadligt med otrohet och lögner i en kärleksrelation. Men som med allt annat beteende så finns det oftast en förklaring bakom allt agerande.

Att vara i en relation och samtidigt känna behovet av bekräftelse från andra personer kan vara svårt att hantera och våga stå för. Lögner kan då vara ett sätt att undanhålla sina kontakter med andra personer som man söker bekräftelse från för att inte riskera att förlora sin nuvarande relation.

Det här är ett beteende som inte nödvändigtvis behöver ha med kärlek eller förälskelse att göra. Om ens partner söker bekräftelse hos andra så behöver det inte betyda att denna person inte älskar dig utan att det finns ett otillfredsställt grundläggande behov från tidigare relationer av att känna att man duger.

Lögner i en kärleksrelation handlar ofta om rädslan att förlora någon och om ett gammalt mönster som upprepar sig från att inte ha blivit sedd och bekräftad i sitt liv. Även om man har en nuvarande partner som öser kärlek över en så kan behovet kvarstå av att få bekräftelse eller ett godkännande från en speciell person som inte hade förmågan eller av någon annan anledning inte kunde ge den kärleken som man förtjänade eller behövde just då. Det handlar ofta om relationen till föräldrar men kan också handla om tidigare partners.

Att arbeta med lögnerna/sanningen kan vara ett ypperligt tillfälle att utvecklas i sina nuvarande relationer. Att helas från beteendet att upprepa gamla mönster i sin strävan att duga. Det här beteendet sitter ofta djup och kräver både tid och tålamod för att bli av med.

Det ställer dessutom höga krav på en partner med förståelse, tålamod och med mod att våga möta det smärtsamma i att känna att man inte räcker till för sin partner, även om det egentligen inte handlar om det. Partnern måste kunna erbjuda en trygg miljö, ett engagemang som få är starka nog att vilja åta sig.

Uthålligheten, storheten och tålamodet från sin partner är det som kan få den som sviker att våga tro på riktig kärlek, kanske för första gången i sitt liv.

En sådan här situation kan, om man orkar kämpa, leda till djupare kärlek och starkare band till varandra. Det finns ofta lärande och helande effekter för båda parter. Den svikna parten kan omedvetet ha bidragit med ett beteende som förvärrat partnerns redan dåliga självkänsla av att den inte duger. Det är också viktigt att se helheten för långsiktigt byggande för att kunna bli en ”ny version” av en icke fungerande relation.

Lögner och svek ses som skamfullt, mer än något annat, något vi genast väljer att lämna, förtränga, förneka eller blunda för. Det är ett laddat ämne som få vill kännas vid. I mitt arbete som par terapeut har jag erfarit par som framgångsrikt har arbetat sig igenom detta. Par som har lyckats finna både en förståelig förklaring, nya verktyg och en oväntat bra utveckling tillsammans. Par som går igenom svårigheter tillsammans är ofta de som lyckas lära sig att förstå varandra på ett djupare plan och lever i en dynamisk relation som utvecklas.

Vi bidrar alla till problemen i våra relationer, särskilt när vi inte är medvetna om det. Därför kan vi också hjälpa till med att ställa saker tillrätta i vårt förhållande genom att bli mer medvetna och förändra vårt eget beteende.

Så arbetar jag med processen i otrohet, lögner och svek


Så här ser processen ut:
 • Ta hand om det eventuellt trauma, otrygghet, sorg som den svikne känner.

 • Ta ett gemensamt beslut om att helhjärtat vilja ge relationen en chans genom att besluta om att ta hjälp och gå ett visst antal gånger i parterapi. Det skapar trygghet för båda när man bestämt sig för att försöka och ge processen tid och kärleken en chans.

 • Få den otrogne att vilja förstå hur det kunde hända, vilja arbeta med sig själv, sin historia och ta ansvar för sig själv och sin partner som man kommer till parterapi med. Ta ansvar för att återskapa trygghet och tillit. Avsluta alla kontakter med den man varit otrogen med.

 • Längre fram i processen behöver den svikne helhjärtat välja att förlåta och tro på sin partner för att ge denne en chans att kunna vara sitt bästa jag igen.

 • Nu kan vi börja titta på det som gått fel tidigare i relationen. Båda har bidragit till den relation man har. Syftet är att skapa möjlighet att utveckla hela relationen för att kunna bli en ny version av oss. Inte sällan har relationer och kärlek stärkts och fördjupats genom att genomgå kriser tillsammans.

 • Att läka, förstå och utvecklas tillsammans är ett arbete som tar tid. Det kan vara värt varje timme och varje krona.

 

Mer ingående beskrivning

Om paret väljer att göra ett försök med att hitta tillbaka till varandra igen så är det nu det tuffa utvecklande arbetet börjar. Den svikne behöver få tid att bearbeta och ställa frågor om och om igen, känna stöd och vilja från sin partner att vara tålmodig och göra eventuella uppoffringar för att återupprätta tillit igen. Den svikne behöver känna att den ”otrogne” är beredd att göra allt och lite till för att rädda relationen och få sin partner att må bättre och bli trygg igen. Den ”otrogne” behöver finnas där för sin kära för att svara på frågor, vara ett stöd, en famn och hjälpa den svikne att åter få känna sig värdefull, speciell och respekterad. Det här arbetet är jobbigt, tidsödande, tröttande och krävande. Här krävs tålamod, vilja och lyhördhet. Minsta tecken på frustration och otålighet över att processen tar för lång tid från den som varit otrogen, kan rasera flera veckors hårt arbete med att bygga upp det, då den svikne åter känner sig sviken och inte är tillräckligt viktig.

Det är ofta här som den otrogne partnern ger upp, agerar med frustration och börjar tappa sitt tålamod. Den otrogne har det så jobbigt här där denne gång på gång, dag efter dag blir påmind om sitt ”dåliga omdöme” sitt tvivelaktiga beteende som ger en känsla av att vara en usel och dålig person. Denne tvingas lära sig att bära ”hundhuvudet” med värdighet tills partnern inte längre kan tvivla på vem/vad som är viktigast. Vanliga frågor här är: – Hur kunde du göra så här mot mig? Vad tänkte du på? – Var det värt att riskera oss för att få ha sex med den här personen? – Hur ska jag kunna lita på dig nu? – Hur många gånger har du gjort så här? O.s.v.

Om din ”otrogne” partner är villig att ställa upp på nedan, så finns gott hopp:

 • Svarar lugnt, öppet och ärligt på dina frågor så länge du behöver det?

 • Finns där för dig för att hjälpa dig med din smärta, sorg och ilska efter sveket?

 • Gör avkall på vissa saker i sitt liv som kan upplevas hotfulla för dig efter sveket?

 • Berättar ärligt om tänkbar anledning till varför det kunde hända (kan i detta läget vara utmanande att säga saker som kan upplevas som kritik eller att din partner verkar vilja ge dig skulden istället, eller att det kan låta som en dålig ursäkt). Det är dock viktigt med ärlighet trots allt för att vara trovärdig även om det gör ont för den svikne.

 • Villig att göra stora förändringar som följd av otrohet. T.ex. att partnern haft en affär med kollega eller haft sex i er bostad. Nödvändig förändring kan då vara att byta jobb eller byta bostad.

 • Det du behöver känna är att din partner går till handling och inte bara pratar.

Den person som här lyckas med konststycket att helhjärtat ta ansvar för det som gick snett, har möjlighet att gå i mål med att få vara i en stärkt relation där man blivit en ny version av varandra i relationen. Man kanske till och med upptäcker att relationen har fördjupats och utvecklats till att bli ännu starkare.

I individuell terapi arbetar jag utifrån, Psykosyntes, i parterapi arbetar jag utifrån Imago relationsterapi och Emotionally Focused Therapy (EFT).

 

Bokning/intresseanmälan görs via telefon eller mejl eller direktbokning här:

Otrohetsakuten

Otrohetsakuten är precis vad namnet antyder: En akutmottagning för dig som på ett eller annat sätt drabbats av otrohet. När du befinner dig i kris hjälper det alltid med en tydlig struktur, som hjälper dig att förstå och få en visuell bild av hur en förändring kan se ut. Därför är Otrohetsakuten uppbyggd i fem tydliga processer som enkelt kan följas steg för steg.

Läs mer om appen här:

Intimitet och sex i relationer

Utveckla sex och intimitet i relationen

Vid något tillfälle i ett pars förhållande kan de känna att deras sexliv inte är så tillfredsställande som det skulle kunna eller brukar vara. Sexuella problem är så vanliga att nästan två tredjedelar av alla män och kvinnor kommer att uppleva det någon gång under sin livstid.

Vanligtvis blir sex ett stort problem för dem som lever i en olycklig relation. Det beror på att det vanligen är det första som påverkas när det börjar kännas dåligt i ett förhållande. Det är oftast inte sex och intimitet som är det verkliga problemet. Det som händer är att samhörigheten i relationen håller på att försvinna och då känner man sig inte känslomässigt trygg med varandra. Sårade känslor och otrygghet leder till avtagande lust och mindre tillfredsställande sex. Kort sagt: ingen trygg närhet, inget sex; inget sex, ingen närhet.

Trygg närhetskänsla och djupt tillfredsställande sexualitet hänger ihop. De framkallar och förstärker varandra. När båda är känslomässigt tillgängliga, lyhörda och engagerade blir sex en intim lek, ett tryggt äventyr. I trygga relationer känner sig båda parter fria och säkra nog att hänge sig åt intensivt lustfyllda upplevelser. Att utforska och tillfredsställa sina sexuella behov och att dela sin djupaste glädje, längtan och sårbarhet blir ett kitt som bara känns bra.

Hur tidigare erfarenheter kan påverka vårt sexliv.

Vi påverkas tidigt av signaler vi får från vår familj, vår religion och vår kultur. Från en mycket ung ålder matas vi med bilder och uppfattningar om hur våra kroppar ser ut och hur vi ska agera sexuellt. För att verkligen njuta av sex kan vi behöva befria oss från förutbestämda idéer om skönhet och sex och lära oss vad som känns bra för just oss och vad vi tycker om tillsammans. Primärt är också att vi visar och känner att vi tycker om och bryr oss om varandra.

Så arbetar jag med sex- och intimitetsutveckling

Sexuella problem behöver inte skada ditt förhållande. Genom samarbete kommer vi att skapa en förståelse för de grundläggande problemen och en plan för att förbättra ditt/ert sexliv där hela relationen kan förbättras och utvecklas. Det är därför sunt med konflikter i relationen. Ofta leder konflikter till utveckling i en relation på alla plan. På grund av att något skaver i relationen så får ni anledning att lösa det OCH utveckla er sexuella relation. Att lära sig att kommunicera och kunna hantera svåra situationer är därför nödvändigt för en långsiktig relation.

Intimitet behöver inte vara sex. Att uppleva god intimitet innebär att man har en partner som man kan dela det mest personliga med. Kan man känna den tilliten och tryggheten till sin partner så finns goda förutsättningar för att också känna lusten att vara nära och utforska sin partner. Jag skulle vilja säga att god intimitet ger möjlighet att fördjupa sin kärlek i relationen så att den är stark för att tåla utmaningar och livskriser där det är låg sannolikhet för otrohet, svek och lögner. Man har byggt upp tillit och förtroende för att lösa problemen inom relationen. Med god intimitet så är det bara fantasin som sätter gränser för vart man går med sin partner i sexuella akter. God intimitet ger också förutsättning för en långvarig relation med ett sexliv som fortsätter att utvecklas och något man behöver och längtar efter. Ett lustfyllt sätt att må bra.

Kärlek är i allmänhet inte frågan här. Par behöver kommunicera och kompromissa när det gäller att skapa en ny spelplan för ömsesidig njutning av sex och intimitet, det ena brukar ge det andra om man är omtänksam och mån om varandra. En förutsättning är att det ska kännas bra och lustfyllt för båda. Jag kommer att guida er och skapa trygghet i att kunna kommunicera om hur ni upplever er sexuella otillfredsställelse och hitta kärnan till problemet. Sexuell lust kommer inte alltid bara av sig självt – du/ni behöver få det att hända. I trygghet och tillit kan kreativiteten nå oanade höjder men på era villkor såklart.

Vanliga sexuella problem är:

En partner önskar mera sex än den andra partnern
Oförmåga att kommunicera vad som tänder varandra
När vardaglig stress får störa parets förmåga att ta hand om och utvecklas sexuellt tillsammans
En partner önskar en sexuell stil som den andra partnern inte känner sig bekväm med.

När man förlorat den nära känslomässiga kontakten på grund av bristande kommunikation.

 

Boka tid för er första rådgivning här:

Uppbrott och skilsmässa

Rådgivning vid uppbrott och skilsmässa

Hur kan vi få hjälp att bevara det goda som gjorde att vi en gång valde varandra? Även om vi har fått erfara att vi inte kan må bra tillsammans i en kärleksrelation så kan vi ändå välja att försöka respektera varandra som människor. Uppbrytning från ett nära känslomässigt förhållande är en smärtsam händelse och en sorg vi behöver ta oss igenom. Oavsett om du har dejtat i ett år eller varit gift i trettio år kan du bli överrumplad av känslor av sorg, ilska, rädsla och skuld. Du behöver få sörja förlusten av någon som varit speciell i ditt liv och du/ni säger farväl till drömmarna om en framtid tillsammans.

Att någon gång bli tvungen att återhämta sig efter en uppbrytning eller skilsmässa är inte bara möjligt, det är troligt. De första månaderna tenderar att vara mycket svåra och är sannolikt överväldigade med många tankar och känslor – känslor som för många känns främmande och skrämmande. Ett brustet hjärta kan liknas med ett sjukdomstillstånd och kan vara tidsödande och nedbrytande. Att välja att ta hjälp av en professionell relationsexpert kan vara det stöd man behöver under denna process steg för steg för att snabbare hitta tillbaka till styrka, glädje och sig själv.

Rådgivning är ett utmärkt val:

Individuell terapi är ett effektivt verktyg för att hjälpa dig att återhämta dig helt från din uppbrytning eller skilsmässa. Processen som jag arbetar med består i helande, förståelse och transformation/utveckling. I dessa tre steg kommer vi tillsammans att ta itu med de utmaningar du upplever och påskynda din återhämtning på ett tryggt sätt. Att gå i rådgivning som par är både ett modigt och effektivt sätt att tillsammans utveckla en ny typ av relation tillsammans då man valt att inte längre leva tillsammans i en kärleksrelation.

Så arbetar jag med rådgivning vid uppbrott och skilsmässa

Mitt arbetssätt innefattar både ett varmt hållande, rak och pedagogisk kommunikation. Du/ni kommer lära er nya förhållningssätt, strategier för att lyckas samarbeta om det finns barn med i bilden. Du/ni kommer också att få en större förståelse för den psykologiska processen av en uppbrytning. Psykologiska problem kan innefatta och helas genom en bättre förståelse för känslor, familjens ursprung, hur familjemönster kan ha påverkat och påverkar ditt/ert förhållande vilket kan ge en förståelse för ditt/ert förhållandes faktiska utveckling och uppbrytning. Om du/ni går igenom en skilsmässa kan det också finnas behov av att få prata om oro runt praktiska saker som ekonomi, flytt, karriär, lagar och rättigheter och föräldrafrågor.

Boka din/er konsultation här:

Kurs för par

AdobeStock_56520547.jpeg
”Trygghetssäkra relationen”
– Resan mot känslomässig närhet

Känslomässig lyhördhet är nyckeln till varaktiga kärleksrelationer. En trygg, hållbar och kärleksfull parrelation är helt och fullt möjligt att nå när vi har en karta att gå efter. Denna kurs bygger på idén att kärlek över tid mellan två förälskade personer är fullt möjligt att uppnå. När vi känner en större trygghet och tillit med vår älskade vågar vi ta risker och vara mer öppna och sårbara vilket gör att vi blir starkare och sannare som människor.

Kursens mål

Deltagarna kommer efter kursen att:

 • Bättre förstå kärlek – de viktigaste aspekterna att tänka på för att
  kunna älska och bli älskad fullt ut i en relation.

 • Bättre förstå sin egen och sin partners känslomässiga reaktioner
  och behov.

 • Kunna beskriva och kontrollera det negativa samspel som skapar
  smärta och avstånd i relationen.

 • Förstå vikten av att avsätta tid för att verkligen nå fram till varandra
  och ge varandra den respons den andre behöver för att känna trygghet
  i relationen.

 • Förstå hur man håller kärleken vid liv och hur man kan utvecklas var
  för sig och tillsammans med den.

Om ”Trygghetssäkra relationen”-kursen

”Trygghetssäkra relationen” är ett pedagogisk processorienterat kursmaterial som bygger på Psykosyntes, EFT (emotionellt fokuserad parterapi) och IMAGO. Personer som deltar i kursen får lära sig de avgörande stegen i en kärleksrelation och programmet lär ut hur man hanterar dessa stunder för att skapa en säker och varaktig relation. Kursmaterialet som innehåller avgörande grundläggande information, grupp- och parövningar samt hemläxor och används under en intensiv helgkurs. Kursmaterialet blir också er påminnelse om det trygga sättet att kunna må bra tillsammans långsiktigt, i kombination med kursboken ”Stora Relationsguiden” som ni lätt kan ta hjälp av vid olika relationsutmaningar, den självklara guiden att ha till hands när ni behöver det.

Materialet har tagits fram utifrån forskning, erfarenheter och praktiserande av EFT i verkliga livet, av författaren, parterapeuten och relationsexperten Anneli Östling. Områden vi kommer att ha fokus på är grundläggande uppbyggnad av en relation, fördjupning av relationen, hur vi hanterar vanliga relationsutmaningar samt det egna ansvaret i en relation.

Parterapi eller kursen?

Observera att ”Trygghetssäkra relationen” – Resan mot känslomässig närhet, är ett utbildningsprogram för par som vill förbättra kvaliteten i sin relation. Går ni i parterapi kan kursen hjälpa er att få ut mera av er parterapi. Kursen är inte avsedd att vara ett alternativ eller ett komplement till parterapi. Är ni i kris, någon av er är tveksam på om ni vill vara tillsammans, om ni har svåra relationsproblem eller någon av er har en svår depression eller annan svår psykiatrisk diagnos är det viktigt att komplettera kursen med parterapi eller individuell terapi.

Följande situationer är exempel där kursen inte är lämplig:

 • Om hot och våld förekommer i relationen.

 • Om någon av parterna missbrukar.

 • Om det pågår en otrohet.

 

Förekommer något av ovan exempel behöver ni parterapi och eventuellt individuell terapi. Ni ansvar själva för att någon av de tre exemplen ovan inte stämmer på er.

Att arbeta i grupp

Många har svårt att föreställa sig att delta i kurs/helgworkshop med andra när det rör sig om så privata problemställningar. Det är en förståelig reaktion men vi hoppas ni inte låter er stoppas av den. Även om presentationerna sker i en större grupp så arbetar ni med er relation på tu man hand. Ert privata utrymme respekteras fullt ut så ni kan känna er trygga hela vägen.

Vår erfarenhet är att paren som deltar upplever ett stöd genom att dela upplevelsen och utmaningen med andra som också vill utforska nya möjligheter i sin relation. Att delta i grupp berikar upplevelsen och gör processen minde dramatisk. Vägen till livslång kärlek.

Vill du/ni ha mera information om en specifik utbildning kan du/ni skicka ett mejl med era frågor till info@relationskonsulten.se.

bottom of page