Rådgivning vid uppbrott och skilsmässa

Hur kan vi få hjälp att bevara det goda som gjorde att vi en gång valde varandra? Även om vi har fått erfara att vi inte kan må bra tillsammans i en kärleksrelation så kan vi ändå välja att försöka respektera varandra som människor. Uppbrytning från ett nära känslomässigt förhållande är en smärtsam händelse och en sorg vi behöver ta oss igenom. Oavsett om du har dejtat i ett år eller varit gift i trettio år kan du bli överrumplad av känslor av sorg, ilska, rädsla och skuld. Du behöver få sörja förlusten av någon som varit speciell i ditt liv och du/ni säger farväl till drömmarna om en framtid tillsammans.

Att någon gång bli tvungen återhämta sig efter en uppbrytning eller skilsmässa är inte bara möjligt, det är troligt. De första månaderna tenderar att vara mycket svåra och är sannolikt överväldigade med många tankar och känslor – känslor som för många känns främmande och skrämmande. Ett brustet hjärta kan liknas med ett sjukdomstillstånd och kan vara tidsödande och nedbrytande. Att välja att ta hjälp av en professionell relationsexpert kan vara det stöd man behöver under denna process steg för steg för att snabbare hitta tillbaka till styrka, glädje och sig själv.

Rådgivning är ett utmärkt val:

Individuell terapi är ett effektivt verktyg för att hjälpa dig att återhämta dig helt från din uppbrytning eller skilsmässa. Processen som jag arbetar med består i helande, förståelse och transformation/utveckling. I dessa tre steg kommer vi tillsammans att ta itu med de utmaningar du upplever och påskynda din återhämtning på ett tryggt sätt. Att gå i rådgivning som par är både ett modigt och effektivt sätt att tillsammans utveckla en ny typ av relation tillsammans då man valt att inte längre leva tillsammans i en kärleksrelation.

Så arbetar jag med rådgivning vid uppbrott och skilsmässa

Mitt arbetssätt innefattar både ett varmt hållande, rak och pedagogisk kommunikation. Du/ni kommer lära er nya förhållningssätt, strategier för att lyckas samarbeta om det finns barn med i bilden. Du/ni kommer också att få en större förståelse för den psykologiska processen av en uppbrytning. Psykologiska problem kan innefatta och helas genom en bättre förståelse för känslor, familjens ursprung, hur familjemönster kan ha påverkat och påverkar ditt/ert förhållande vilket kan ge en förståelse för ditt/ert förhållandes faktiska utveckling och uppbrytning. Om du/ni går igenom en skilsmässa kan det också finnas behov av att få prata om oro runt praktiska saker som ekonomi, flytt, karriär, lagar och rättigheter och föräldrafrågor.

Boka din/er konsultation här: