Stress, depression och utmattning

Stress kan få förödande konsekvenser för oss människor. Oavsett om stress börjar på grund av jobb- eller privat situation så kommer det så småningom att påverka hela din livssituation om du inte tar ansvar för det obehag/obalans som du upplever genom stress.

Problem med stress har fått stor utbredning och orsakar att enkla saker i vardagen ej fungerar samt att livskvaliteten förändras negativt.
För att kunna göra något åt sin situation bör man ta sig tid och hjälp att försöka förstå stressens orsaker, mekanismer och effekter i våra hjärnor och övriga organ och hur detta påverkar våra liv negativt.
Enkelt beskrivet är stress ett samband mellan kropp och vårt psyke. Det är därför så vanligt att vi upplever en fysik förändring som gör att vi inte känner igen oss själva och att vi upplever att vi inte klarar av att fungera så som vi brukar.
Det är enklare att bli förkyld eller få influensa då sjukdomstillståndet är uppenbart och vi sjukskriver oss och stannar hemma för att kroppen behöver vila och bli frisk. Att leva med stress kan vara svårare att ta på allvar och många gånger utsätter vi oss för negativ stress för länge utan att agera vilket då också kan leda till oro, ångest, depression och utmattning.

Jag tänker inte ge mig på att ge någon universallösning på stress här men vill med min text förmedla att det är lättare att börja vara snäll mot sig själv och skapa förändring om man har fått förstå mera om varför man känner som man gör och titta på orsakerna till det man upplever med en professionell person.

Möjliga symptom vid långt gången stress

Koncentrationssvårighet, minnesstörning, nedstämdhet, påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress, känslomässigt labil eller irritation, sömnstörningar, påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet eller fysiska symptom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel och ljudkänslighet.

Så arbetar jag med Stress, oro, ångest, depression och utmattning

Genom att möta dig där du befinner dig, aktivt lyssna och vara lyhörd för vad som kan ligga bakom ditt tillstånd som fått dig att söka hjälp, så kommer jag att ställa de frågor jag behöver få svar på för att kunna guida dig vidare så länge du behöver det. Ofta känner man sig sårbar och behöver hjälp att ta sig framåt med små, små steg. Det gör att man återfår kraft och en känsla av att själv kunna hjälpa sig att må bra igen. Det är dock viktigt att först få vara kraftlös och svag och uppleva ett hållande vilket skapar lugn och framtidstro. Att bara bli lyssnad på av någon som visar förståelse för var man befinner sig är mycket helande.

Boka din tid här: