Att förstå Kärlek

Om vi inte förstår vad kärlek är, vad som krävs för att skapa starka känslomässiga band så förstår vi inte hur stor påverkan vi har på vår partner, hur känslig partnern är för vad vi säger och gör och vad vårt kroppsspråk säger. I det här läget...

Läs mer