top of page

Företag

Kreativt kontor
Hur kan jag stötta er verksamhet på HR-avdelningen?

I mitt yrke som professionell coach/terapeut/förändringsledare har jag under årens lopp samarbetat med många HR-chefer och personalansvariga för att på olika sätt stödja verksamheten. Mina tjänster uppfattas som ett värdefullt komplement och jag har bland annat jobbat med stresshantering, guidning i det egna ledarskapet och att vara ledare, konflikthantering och grupputveckling.

Nedan en närmare beskrivning av de olika tjänster jag erbjuder:

Organisationsutveckling utifrån mänskliga resurser

Att tydliggöra företagets mål och faktiska arbetssätt genom att kartlägga arbetsflöden samt utveckla det egna ledarskapet hos både ledare och medarbetare lägger grunden för långsiktig förändring. Min erfarenhet är att all form av utvecklings- och förändringsarbete står och faller med förståelsen och acceptansen hos de individer som skall genomföra detta arbete.
Finns ett glapp utifrån var man befinner sig, vart man vill så behöver man anpassa organisationen så att önskat resultat kan uppnås. 

Grupputveckling

Min erfarenhet är att all form av utvecklings- och förändringsarbete står och faller med förståelsen och acceptansen hos de individer som skall genomföra detta arbete. Relationskonsulten utbildar mellanchefer och medarbetare i det personliga ledarskapet och relationskompetens. Att medvetet kunna skapa bra relationer är en viktig konkurrensfördel för företag.

Verksamhetsutveckling

Att tydliggöra företagets mål och faktiska arbetssätt genom att kartlägga arbetsflöden samt utveckla det egna ledarskapet hos både ledare och medarbetare lägger grunden för långsiktig förändring. Min erfarenhet är att all form av utvecklings- och förändringsarbete står och faller med förståelsen och acceptansen hos de individer som skall genomföra detta arbete.


Beteendeförändring – En effektiv organisationsutveckling fokuserar på de mänskliga resurserna inte på de fysiska resurserna. En organisation skapas utifrån en grupp människor som interagerar med varandra. Beteendeförändring ses därför som en avgörande faktor vid organisationsutveckling

 

Ledarskapsutveckling

Känner du tomhet och längtan efter en förändring i ditt liv? Är du inte riktigt där du skulle vilja vara? Försöker du lösa svårigheter och problem själv, eller kanske med hjälp av familj och vänner, men känner fortfarande att du sitter fast i ett mönster du vill bryta?

Leda andra

Som ledare är en viktig förmåga att kunna omvandla företagets mål och visioner till konkreta mål för teamet och dess individer. Teori i all ära men mycket handlar om att skapa ett äkta engagemang och en hög motivation hos dina medarbetare som ska skapa resultatet. Jag guidar ledare och tydliggör vad som krävs för att skapa ett högt engagemang, där ditt eget kommunikativa ledarskap utgör grunden.

bottom of page